Day: January 26, 2021

Alt om forsikring og leiebilAlt om forsikring og leiebil

Det er lett å miste oversikten over de forskjellige forsikringene som tilbys når man skal leie bil. Vil du unngå å betale mye mer for leiebilen enn nødvendig, bør du få med deg de viktigste rådene om leiebilforsikringer her.

Ansvarsforsikring

Denne forsikringen er helt nødvendig å ha, og er alltid inkludert i leiebilprisen i Europa. Skal du leie bil i USA må du selv passe på at denne er med, og eventuelt kjøpe den for din leieperiode.

En ansvarsforsikring dekker skader du påfører andre, og i forsikringen inngår både personskader og materielle skader.

I USA heter den Third Party Liability (TPL), men den kan også ha navnene Third Party Insurance (TPI) eller bare Liability Insurance (LI).

Det er mulig å få kjøpt en utvidet ansvarsforsikring i USA, som du bør vurdere å ta med for din leieperiode. Denne kalles Additional Liability Insurance (ALI). Andre navn som benyttes på denne forsikringen er Liability Insurance Supplement (LIS) og Supplemental Liability Insurance (SLI). Denne beskytter deg mot søksmål.

I Europa er det ikke nødvendig å ha en utvidet ansvarsforsikring.

Kaskoforsikring

En kaskoforsikring er helt nødvendig å ha, og er vanligvis inkludert i leiebilprisen i Europa. I USA må du sjekke at denne medfølger for leieperioden.

Kaskoforsikring dekker skader på leiebilen, og kalles i leiebilbransjen også for kollisjonsskadeforsikring, selvrisikoforsikring og bilskadedekning. I USA heter den Collision Damage Waiver (CDW), Collision Damage Insurance (CDI) eller bare Damage Waiver (DW).

Selv om du har kaskoforsikring på leiebilen, vil eventuelle skader ikke være kostnadsfrie for deg som leietaker. Du må likevel betale en egenandel, som forsikringsselskapet ikke dekker. I USA kan imidlertid en kaskoforsikring være uten egenandel.

Egenandelsforsikring

Det opereres med en egenandel på en kaskoforsikring som leiebiltaker må betale dersom leiebilen blir skadet. Egenandelen kan variere ut fra hvilket selskap du leier hos og hvilken biltype du velger. Det er ikke uvanlig at egenandelen ligger et sted mellom kr. 10.000,- og 20.000,-.

Ønsker du å redusere egenandelen ved en eventuell skade på leiebilen kan du vurdere å kjøpe en egenandelsforsikring. Det er mange som går i fella akkurat når det gjelder denne forsikringstypen. Ofte får kundene tilbud om å redusere egenandelen først når de skal hente leiebilen ved skranken.

Dersom du ikke har fullstendig oversikt over dine private forsikringer, er det lett å bli overtalt av kundekonsulenten. En egenandelforsikring på leiebil er ofte en kostbar ekstraforsikring, og prisen på leiebilen blir dermed mye høyere enn man opprinnelig hadde tenkt.

Mange som takker ja til egenandelforsikring er ikke klar over at de allerede er dekket av sin reiseforsikring. Enkelte kredittkort dekker dessuten egenandel ved skade på leiebil, men da må leiebilen være betalt med kortet.

Før du takker ja til å tegne egenandelforsikring må du alltid sjekke din egen reiseforsikring, og hvor mye den eventuelt dekker i forhold til skade på leiebil. Det beste er å sjekke sine forsikringer og kredittkort i fred og ro hjemme før du bestiller leiebilen.

Forbrukerrådet: Presses til å kjøpe leiebilforsikringer

I USA heter egenandelsforsikring Super Collision Damage Waiver (SCDW) eller Super Collision Damage Insurance (SCDI).

Biltyveriforsikring

I Europa er biltyveriforsikring som regel inkludert i leiebilprisen, og dekker tyveri av leiebilen. Denne er helt nødvendig å ha. På biltyveriforsikringer er det en egenandel som du må betale hvis uhellet skulle være ute. Det er store variasjoner når det gjelder egenandelens størrelse på biltyveriforsikring, men ofte er beløpet rundt kr. 20.000,-.

Skal du leie bil i USA, må du selv passe på at du har biltyveriforsikring. Følger den ikke med i grunnprisen, anbefales det at du kjøper denne. I USA heter denne Theft Protection Coverage (TPC) eller Theft Waiver (TW).

Ønsker du å redusere eller fjerne egenandelen ved et eventuelt biltyveri, kan du vurdere å kjøpe en tilleggsforsikring. Sjekk først om reiseforsikringen eller kredittkortet ditt gir deg redusert egenandel ved biltyveri på leiebil, slik at du unngår dobbeltforsikring.

Skal du leie bil i USA, kan det være nyttig å vite at tyveriforsikring med redusert egenandel heter Super Theft Protection (STP).

Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring dekker skader og medisinske behandlingsutgifter på både deg og passasjerene i leiebilen. I USA heter ulykkesforsikring Personal Accident Insurance (PAI). Denne forsikringen kan du droppe dersom du har reiseforsikring.

Bagasjeforsikring

Bagasjeforsikring dekker tap, skade og tyveri av din bagasje. I USA heter denne Personal Effects Protection (PEP). Dette er en forsikring som du kan se bort fra hvis du allerede har reiseforsikring.

Frontruteforsikring

En frontruteforsikring er en tilleggsforsikring som dekker eventuelle skader som oppstår på leiebilens frontrute under leieperioden. Denne forsikringen kan være kostbar å ta med, og du bør vurdere om du ønsker denne.

I USA heter frontruteforsikringen Glass Damage Waiver (GDW).

Veihjelp-forsikring

Veihjelp-forsikring skal dekke utgifter til hjelp ved motorstopp og punktering. I tillegg kan du få dekket nødvendig hjelp dersom du går tom for bensin eller diesel. Denne forsikringen har egenandel, og bør vurderes om den er nødvendig å ha.

Er du NAF-medlem og leier bil i Europa er denne forsikringen unødvendig å ha.

I USA heter en veihjelp-forsikring Roadside Assistance (RA) eller Roadside Protection (RP). Skal du på roadtrip i USA kan du vurdere om du ønsker denne forsikringen.

Spesielt om leiebilforsikringer i USA

Leiebilprisene på amerikanske destinasjoner oppgis som regel uten noen forsikringer. Dette gjelder også om du leier bil fra en amerikansk nettside. Bestiller du leiebilen hjemmefra før avreise fra en norsk side som Goautos eller europeisk nettside, vil vanligvis alle nødvendige forsikringer og skatter være inkludert i prisen. Sjekk likevel alltid hvilke forsikringer som følger med før du bestiller leiebilen.

Ved henting av leiebilen på ditt bestemmelsessted vil du få anledning til å tegne ekstraforsikringer. Det er spesielt to tilleggsforsikring i USA som er verdt å merke seg, og som du absolutt bør vurdere å ta med.

Den ene forsikringen beskytter deg mot andre sjåfører som kjører uten forsikring, og heter Uninsured Motorist Protection (UMP).

Den andre er den tidligere omtalte Additional Liability Insurance (ALI), som på norsk heter utvidet ansvarsforsikring.